Goed kunnen lezen en rekenen zijn basisvaardigheden voor een succesvolle schoolcarrière. Maar wat als het even hapert en je loopt een achterstand op? Soms is er sprake van dyslexie of dyscalculie en heb je speciale hulp nodig om desondanks te kunnen laten zien wat je werkelijke capaciteiten zijn. Dan is hulp van Letterwijs een uitkomst.

Ouders leren wat het leerprobleem inhoudt en wat het betekent voor hun kind. Zij leren hoe ze hun kind optimaal kunnen ondersteunen, waardoor het plezier in leren niet verloren gaat.

Onafhankelijk van het probleem speelt een goede taakaanpak een belangrijke rol bij een succesvolle studie. Letterwijs besteedt hier aandacht aan en maakt van de leerling een actieve leerder, die zelfverzekerd werkt aan opdrachten en grip krijgt op zijn eigen leerproces. Letterwijs ontwikkelt het kritisch denken.

Letterwijs biedt scholen workshops aan om het klassenmanagement te optimaliseren en om de concentratie en de motivatie van de leerlingen te verbeteren voor optimale resultaten. Daarnaast kan ik u als lees- en rekenspecialist inhoudelijke tips geven voor de dagelijkse praktijk.