Aanpak individuele begeleiding

Gesprek

Door in gesprek te luisteren naar het kind komt veel informatie naar boven. Het kind is goed in staat om aan te geven hoe het zijn leerprobleem ervaart en wat voor hem of haar goede hulp is. Daarnaast kennen ouders hun kind goed en ook deze kennis is erg waardevol. In sommige gevallen kan met toestemming van de ouders informatie opgevraagd worden bij school.

Onderzoek

Om specifiek en effectief hulp te bieden is het vaak nodig om te uit te zoeken hoe het probleem in elkaar zit. Dat kan door samen met het kind opdrachten te maken en te achterhalen hoe het kind de opdracht aanpakt. Het vastleggen van deze bevindingen vormt tevens het beginpunt van de begeleiding.

Handelingsplan

Als duidelijk is wat het probleem is en wat eraan gedaan kan worden, wordt een plan opgesteld om in de komende 12 sessies  wekelijks uit te voeren. Het plan wordt ondertekend door de ouder en het kind.

Begeleiding

Bij de begeleiding van jonge kinderen is de ouder aanwezig. Dit geeft de ouder inzicht in de begeleiding en de ondersteuning thuis. Het kind wordt betrokken bij de doelen van iedere bijeenkomst en aan het einde van de les kijken we samen terug op wat er geleerd is. Bijstelling van het plan is altijd mogelijk.

Afsluiting

Na 12 keer wordt de begeleiding afgesloten met een evaluatie met de ouder(s) en het kind. Er wordt een besluit genomen over het al of niet voortzetten van de begeleiding.

Wilt u meer weten over groepsbegeleidingen dan kunt u contact opnemen (06 136 57 880).