Dyslexie 

Bij dyslexie is sprake van hardnekkige problemen met lezen en vaak ook met spellen. Ondanks de hulp op school is er weinig vooruitgang. Dyslexie is een ingewikkeld taalprobleem en vraagt om een intensieve en speciale behandeling, waarvoor de school vaak geen mogelijkheden heeft. Letterwijs kan deze behandeling geven, waarbij de opgelopen achterstand zo veel mogelijk wordt ingehaald. Vanaf groep 5 is inzet van computerhulpmiddelen een mogelijkheid om met de beperkingen van dyslexie om te gaan.

Hoe herken je dyslexie?

  • Een gebrekkige vaardigheid om klanken aan letters te koppelen. In verschillende testen is dit goed meetbaar.
  • Dyslexie komt vaker voor in de familie
  • Het lijkt of het kind beter zou kunnen presteren
  • Het kind leest de ene dag veel beter dan de andere dag
  • Na de vakantie heeft het kind moeite om op gang te komen
  • Vaak zijn er ook problemen met het leren van de tafels

Dyslexie is voor ieder kind weer anders. Dyslexie heeft niets te maken met intelligentie! Het komt in alle lagen van de bevolking voor. Als een kind op school komt, wil het graag leren lezen en schrijven. Hij zit er vol van en is apetrots op de eerste woordjes. Als blijkt dat het lezen niet wil vlotten gaat het kind aan zichzelf twijfelen en bestaat de kans dat het kind faalangst ontwikkelt. Daarom is het goed dat dyslexie al vroeg gesignaleerd wordt. Dan kan het kind (en de ouder) dit feit accepteren: ik ben dyslectisch, dat is alleen maar lastig. Het kost me meer tijd en moeite, maar ik kan alles worden wat ik wil.