Rekensituaties kom je overal en elke dag tegen!

  •  Is deze aanbieding echt wel goedkoper?
  • Hoeveel tijd denk ik nodig te hebben om naar school te gaan?. 
  • Heb ik genoeg geld op mijn rekening? Hoeveel moet ik nog sparen?
  • Hoeveel gram bakmeel heb ik nodig voor een kleinere cake?

Om met deze dagelijkse rekensituaties om te gaan leert Letterwijs de leerling de juiste denkvaardigheden aan om te kunnen beredeneren welke rekenopdrachten daarvoor opgelost moeten worden. Bij kant-en-klare sommen stimuleert Letterwijs de leerling tot nadenken waardoor de ‘kale’ rekensom betekenis krijgt.

Het onder woorden brengen van het redeneren geeft de leerling inzicht en structuur en de mogelijkheid om zichzelf te corrigeren als een actieve leerder die grip heeft op zijn leerproces. Tegelijkertijd geeft het Letterwijs aanwijzingen om de hulp goed af te stemmen. Soms is hulp bij het verwioorden nodig. 

De hulp van Letterwijs sluit aan bij het punt waarop de leerling vastloopt. Soms bestaat de hulp uit een kleine aanwijzing, soms helpt de inzet van materialen om te komen tot inzicht.