Dyscalculie

Dyscalculie is een stoornis in de hersenen; het heeft niets met het IQ te maken. Ondanks goed onderwijs en goede leeromstandigheden kan het zijn dat het rekenen niet wil vlotten. Eenvoudige rekensommen moeten steeds opnieuw uitgerekend worden. Dat is lastig als het om een complexe rekensituatie gaat. Dyscalculie vormt daardoor een belemmering in de ontwikkeling van het kind en zijn schoolcarrière.  

Remedial teaching

De speciale hulp bij dyscalculie is voor iedere leerling anders. Samen met de leerling gaat Letterwijs op onderzoek uit naar het denkproces achter de oplossingswijze van de leerling. Hiermee kan worden achterhaald wat deze leerling nodig heeft. Doel is enerzijds om leemtes in de kennis te vullen en anderzijds te zorgen dat de leerling mee kan doen met de leeftijdgenoten. Soms is daarvoor het gebruik van een hulpmiddel (opzoekboekje, rekenmachine) nodig.

Begeleiding scholen

Sinds 2011 kunnen basisscholen werken met het Protocol Ernstige RekenWiskunde problemen en Dyscalculie. Dit signaleert tijdig rekenproblemen en geeft handvatten voor een adequate hulpverlening. De professionaliteit van de leerkracht is hierbij van cruciale betekenis. Letterwijs kan leerkrachten hierbij ondersteunen.